Қаражанбас кен орнының тәжірибелік учаскесінде полимерді су басудың болашағын бағалау үшін оңтайлы полимер құрамын (химиялық реагент) таңдау

«Қаражанбасмұнай» АҚ биылғы жылы Қаражанбас кен орнының тәжірибелік учаскесінде полимерді су басуға оңтайлы полимерді (химиялық реагент, химиялық реакция) таңдау бойынша конкурс өткізу жоспарланып отырғанын хабарлайды. Байқау қорытындысы бойынша 2024 жылы XP және кілт тапсыру қызметтерін бір мезгілде ұсыну шартымен мердігер компания жүктеп алуды бастау жоспарлануда.
Жоба АҚ бекіткен «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ компаниялар тобының мұнай және газ өндіруге арналған жабдықтар мен технологиялардың жаңа түрлерін тәжірибелік сынақтан өткізуді ұйымдастыру, жүргізу және есепке алу қағидалары» (2-қосымша) НД сәйкес ұйымдастырылады. ҚМГ Инжиниринг аккредиттелген зертханасының әдістемесі бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарында химиялық реагенттерді іріктеуді, сынауды, енгізуді және кіріс бақылауын ұйымдастыруды жүзеге асыратын «ҚазМұнайГаз» ҰК (2-қосымша) және «Үлгі ережелер» МД (3-қосымша) ЖШС «ҚазНИПИмұнайгаз» филиалы.
Зертханалық жұмыс барысында кіріс бақылауы, ағынды сулармен және деэмульгатормен үйлесімділігі, реологиялық зерттеулер кешені, термиялық және механикалық бұзылуды бағалау бойынша зерттеулер, сондай-ақ фильтрациялық зерттеулер жүргізіледі.
Нысаналы объектінің геологиялық және физикалық параметрлері, сондай-ақ полимер ерітіндісін дайындау және айдау үшін сарқынды сулардың қасиеттері туралы жалпы ақпарат 4-қосымшада (оның ішінде полимерді сынау үшін үлгілік судың құрамы) келтірілген.
Егер сізді қызықтырса, осы жобаға қатысуыңызды жазбаша түрде растауды және 5-қосымшаға сәйкес құжаттар пакетін 14.05.2023 жылға дейін ұсынуыңызды сұраймыз. Зертханалық зерттеулерді бастамас бұрын «Қаражанбасмұнай» АҚ және «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «ҚазНИПИмұнайгаз» филиалының өкілдері химиялық химиялық заттарды өндіруші компанияларға/жеткізушілерге зертханалық зерттеулер жүргізуге рұқсат беру мақсатында ұсынылған техникалық және рұқсат беру құжаттарына сараптама жүргізеді. Құжаттардың толық пакеті болмаған жағдайда HR PP өндірушісіне/жеткізушіге келесі кезеңдерге өтуге рұқсат етілмейді. Техникалық құжаттаманы сараптау нәтижелері және зертханалық зерттеу кезеңіне жіберу туралы жауап барлық құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 14 күн ішінде беріледі.
Егер сіз конкурсқа қатысушы ретінде таңдалсаңыз, XP прототиптерін оған ілеспе техникалық құжаттамамен (техникалық төлқұжат, техникалық шарттар, өндірістік сертификат және т.б. 5-қосымшаға сәйкес) мерзімнен кешіктірмей ұсынуға дайын болуыңызды сұраймыз. 10 жұмыс күні.
Қосымша сұрақтарды мына мекенжайға жіберіңіз:

 1. Б.Қ.Хыдырмағамбетов – «Қаражанбасмұнай» АҚ дамыту бөлімінің жетекші инженері:
  Тел. +7 702 123 70 71; e-mail: b_khydyrmagambetov@kbm.kz
 2. Т.Қ.Испанбетов – «ҚазНИПИмұнайгаз» ЖШС ҚМГ Инжиниринг филиалының мұнай өндіруді арттыру қызметінің сарапшысы:
  Тел. +7 707 902 52 62; e-mail:  T.Ispanbetov@kmge.kz 2-қосымша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобының мұнай және газ өндіруге арналған жабдықтар мен технологиялардың жаңа түрлерінің тәжірибелік сынақтарын ұйымдастыру, жүргізу және есепке алу қағидалары» – 12 парақ.
  3-қосымша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарында химиялық реагенттерді іріктеуді, сынауды, енгізуді және кіріс бақылауын ұйымдастырудың үлгілік қағидалары» – 31 парақ.
  4-қосымша «Қаражанбас кен орны қабат сұйықтарының геологиялық-физикалық параметрлері мен қасиеттері» – 2 парақ.
  5-қосымша Қажетті және қосымша ақпарат тізімі – 1 парақ.

2-қосымша
сілтеме жасау. №_____________________

(«Қосымша 2. Өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру, жүргізу және есепке алу ережелері……(2017)_rus.pdf» электрондық поштасына қосымшаны қараңыз – 12 парақ)

3-қосымша
сілтеме жасау. №_____________________

(«3-қосымша. XP – ҚМГ еншілес және тәуелді ұйымдарындағы стандартты ережелер.pdf» электрондық поштасына қосымшаны қараңыз – 31 парақ)

4-қосымша
сілтеме жасау. №_____________________
Қаражанбас кен орны қабат сұйықтарының геологиялық-физикалық параметрлері мен қасиеттері
Полимерді тасу кезінде айдау ұңғымаларына су беру үшін көз ретінде ағынды суларды пайдалану жоспарлануда. Альб-сеноман суын таңдау себебі оның құрамында механикалық қоспалардың аздығы, бос оттегі және мұнай өнімдерінің болмауы.
1-кесте – Қаражанбас мүйісіндегі полимерлі тасқынға жоспарланған сарқынды сулардың физикалық-химиялық талдауының нәтижелері

ПоказательЗначение
pН среды6,3
Плотность, г/см31,022
Содержание кальция (Са2+), мг/дм31162,3
Содержание магния (Mg2+), мг/дм3417,5
Содержание суммы калия и натрия (K++Na+), мг/дм310 156,4
Содержание хлоридов (Cl–), мг/дм318 628,7
Содержание сульфатов (SO2-4), мг/дм353,3
Содержание гидрокарбонатов (СО2-3), мг/дм3494,1
Минерализация, мг/дм330 912,3
Тип по СулинуCl-Ca
Жесткость, мг-экв/л92,3
Содержание нефтепродуктов, мг/дм319,6
Содержание двухвалентного железа (Fe2+), мг/дм351,8
Содержание трехвалентного железа (Fe3+), мг/дм3не обнаружено
Содержание мех. примесей, мг/дм334,3
Содержание кислорода, мг/дм30,2

Таблица 2 – Геолого-физические параметры целевых объектов I и II месторождения Каражанбас

ПараметрыЦентр I объектЦентр II объект
Средняя глубина залегания, м270334
Тип залежиПластовая,  сводовая, тектонически экранированнаяПластовая, сводовая, тектонически экранирванная
Тип коллектораТерригенныйТерригенный
Средняя общая толщина, м38,421,6
Средняя нефтенасыщенная толщина, м7,412,4
Пористость, %26-4026-40
Средняя нефтенасыщенность, д.ед.0,610,65
Коэфф. песчанистости, д.ед0,20,2
Коэфф. расчлененности, д.ед3,63,2
Начальная пластовая температура, оС2627
Начальное пластовое давление, МПа3,94,0
Проницаемость, мкм20,6670,822
Текущий коэффициент нефтеизвлечения, д.ед.0,1530,277
Минерализация пластовой воды, г/л32,835,4
Вязкость нефти в пластовых условиях, сПз458348
Объемный коэффициент, д.ед.1,0141,027

Состав модельной воды для лабораторных исследований

№ п/пНаименование показателяЕдиница измеренияЗначениеНормативный документ
1pH среды 6,3ГОСТ 26449.1-85 п.4
2Плотностьг/см31,022ГОСТ 18995.1-73
3Содержание кальция (Са2+)мг/дм31162,3ГОСТ 26449.1-85 п. 11
4Содержание магния (Мg2+)мг/дм3417,5ГОСТ 26449.1-85 п. 12
5Содержание суммы калия и натрия (Na++K+)мг/дм310 156,4Расчет
6Содержание хлоридов (Сl-)мг/дм318 628,7МВИ №13-2020
7Содержание гидрокарбонатов (НСО3)мг/дм3494,1ГОСТ 26449.1-85 п.7
8Суммарная минерализациямг/дм330 859,0Расчет
9Тип воды по Сулину Cl-Ca_
10Общая жесткость водымг-экв/л92,3ГОСТ 26449.1-85 п.10

Ескерту: Зерттеулер атмосфералық ауаға ашық қол жетімділікпен жүргізіледі

5-қосымша
сілтеме жасау. №_____________________
Міндетті ілеспе құжаттардың тізімі

 1. Полимер ерітіндісін айдаудың технологиялық сызбасын және полимерді су басуға арналған жабдықты сипаттау.
 2. Ұсынылған полимердің сипаттамасы (химиялық реагент – XP) және оны қолдану диапазоны (температура, қабаттың минералдануы және тау жынысының суда еріткіш өткізгіштігі) өндірушінің ресми құжатымен расталған түпнұсқа атауымен. Полимердің атын өзгертуге немесе шифрлауға рұқсат етілмейді.
 3. Мұнайды жоғарылату үшін химиялық технологияларды қолданудағы кен орнындағы тәжірибені растау (тапсырыс берушілерден ұсыныс хаттар, жарияланған ғылыми мақалалар және т.б.).
 4. Қазақстан Республикасының аумағында ұсынылған технологияны пайдалана отырып жұмыстарды жүргізуге рұқсаттар* (соның ішінде тиісті жұмыс түрлеріне лицензиялар немесе талаптарға сәйкес келетін мердігермен қызметтерді көрсету шарты және т.б.) стандарттары, нормалары және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері, соның ішінде саны:

жабдық бойынша:
–          баптың жаңа редакциясына сәйкес техникалық құрылғыларды пайдалануға рұқсат. 74 «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі No 188-V 3ПҚ «Азаматтық қорғау туралы» Заңы ;
химиялық реагенттер үшін:
–          химиялық өнімдерді химиялық өнімдер тізілімінде тіркеу туралы куәлік (Қазақстан Республикасы Индустрия министрлігі Индустриялық даму комитетінің интернет-ресурсында).

 1. Қоршаған ортаға әсер ету критерийлері (экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік).
 2. XP және жабдыққа арналған техникалық құжаттама (техникалық шарттар (ТУ), техникалық паспорттар, қауіпсіздік паспорттары және т.б.).
 3. Зияткерлік меншік объектілерін қорғау құжаттарының көшірмелері, химиялық реагент/полимерді тасу технологиясына зияткерлік меншік құқығын растайтын құжаттар (патент немесе ұсынылатын технологияға құқықтарды беру туралы келісім немесе өндірушімен/ресми дилерлермен химиялық өнімді жеткізуге тікелей келісімдер) химиялық заттар).
 4. Қаражанбас кен орнында 1 тонна құрғақ полимерді жеткізу және айдау құнымен 2024 жылы жұмыс істеуге коммерциялық ұсыныс (сақтау мерзімі кемінде 1 жыл АҚШ доллары).

Барлық құжаттар ресми түрде, мөрлермен және бірінші басшылардың қолдарымен ресми бланкіде ұсынылуы керек.

 •          Инъекциялық жабдыққа қатысты сол немесе басқа құжаттаманы ұсынудың болмауы/мүмкіндігі болмаған жағдайда, зертхананы сәтті аяқтаған жағдайда, кен орнында тәжірибелік сынақтар басталғанға дейін жетіспейтін құжаттаманы ұсынуға кепілдік хат ұсыну қажет. зерттеу кезеңі.

Жарияланған күні: 2023 жылдың 14 сәуірі

Жарияланған күні:
14 Сәуір 2023

Бөлісу: